Welcome to Sitti UK

Welcome to our new online website for Sitti UK.

Here, you will be able to learn about our organisation, read about our commitments and stay up to date with our work back at home.

We invite you to look around and contribute what ever you can.

Dhulka iyo Galimada Ciisaha

 • 12ka Gallin ( Gobol ) waxay kala yihiin
 1. Dhuu-yar                                                                        7. Cadaad-joog
 2. Dayn                                                                              8. Casa-joog
 3. Bayic-joog                                                                      9. Biniin-joog
 4. Galool-joog                                                                    10. Jaan-ma-garadto
 5. Jiddi-gale                                                                      11. IIka cas
 6. Garas-joog                                                                    12. Orrax-joog
 • 12ka Aqal waxay kala yihin

1.Ceeleeye, Muuse iyo Mamaasan,                                     4.  Walaaldoon, Yuusuf, iyolidle       2.Holle, Mahadle iyo saaciib                                              5. Wardiiq, waqti-shiile iyo Ruma-waaq  3.Hooroone , Geel-walaal iyo Habar- walaal                        6.Uur-weyne, Fiqi iyo Cabdalle

 • 12ka Dixood waxay kala yihiin sidan
 1. Harawa                                                                        7. Dayday
 2. Candha-u-baydh                                                            8. Heensa
 3. Habaqo                                                                        9. Selel
 4. Hadhagaala                                                                  10. Cadaad
 5. Gurgur                                                                         11. Baarreeye
 6. Geelcase                                                                      12. O” soil
 • 12ka Geed waxay kala yihiin sidan
 1. Xumbuli                                                                        7. Geel-casse
 2. Hol-hol                                                                         8. Habaqo
 3. Xirsi-bow                                                                      9. Candha-u-baydh
 4. Salad                                                                           10.Waaruf
 5. Saylac                                                                          11.Baarreeye
 6. Geerisa                                                                        12.Meeta
 • Waxaa  kale oo xilliyadii dambe ee dadku badtay geedaha garta lagu qaado ku soo biiray 12 geed oo kale haddana garta lagu qaado, waxayne kala yihiin sidan.
 1. Xammaysa                                                                    7. Kaaha
 2. Hinni                                                                            8.Daad
 3. Dahawi                                                                         9.Badhi-weyn
 4. Garbacad                                                                     10.Caddaawe-dhogor
 5. Hadhi- ka-roor                                                              11.Xandha sidha
 6. Maraddala                                                                    12.Cali-dhiidhi